ទិន្នផលផលិតកម្មរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានធ្លាក់ចុះ 0.8% នៅក្នុងខែតុលា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា កញ្ញា ខៀវ ណាវីន

 

អន្តរជាតិ៖ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរី (EDB) បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា ទិន្នផលផលិតកម្មរបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះ ០,៨ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងខែតុលា បើធៀបទៅនឹងការកើនឡើង ១,៦ ភាគរយនៅក្នុងខែកញ្ញា។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Xinhua នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា។ 

ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការ ផលិតជីវវេជ្ជសាស្ត្រ ទិន្នផលបានកើនឡើង ១,៩ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងខែតុលា បើធៀបនឹងការកើនឡើង ២,៤ ភាគរយនៅក្នុងខែកញ្ញា។ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលបានកែតម្រូវតាមរដូវកាលពីមួយខែទៅមួយខែ ទិន្នផលផលិតកម្មរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានកើនឡើង ០,៩ ភាគរយនៅក្នុងខែតុលា ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការផលិតជីវវេជ្ជសាស្ត្រ ទិន្នផលនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។ ចំពោះដំណើរការនៃចង្កោមផ្សេងៗគ្នា ទិន្នផលរបស់អេឡិចត្រូនិកបានធ្លាក់ចុះ ០,៧ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងខែតុលា។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សារធាតុគីមីបានឃើញទិន្នផលរបស់វាថយចុះ ៩,៧ ភាគរយ។ ទិន្នផលរបស់ផលិតកម្មជីវវេជ្ជសាស្ត្របានធ្លាក់ចុះ ១៤,៥ ភាគរយ។ ទិន្នផលនៃវិស្វកម្មភាពជាក់លាក់បានកើនឡើង ១៨,៦ ភាគរយនៅក្នុងខែតុលា។ ទិន្នផលវិស្វកម្មដឹកជញ្ជូនបានកើនឡើង ៦,៣ ភាគរយ។ ទិន្នផលនៃផលិតកម្មទូទៅនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងខែតុលា៕IMG_20221125_212935_199

Comments

Related posts