បទយកការណ៍៖ «ឧទ្យានបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំត្បែងគឺជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញ»

Comments

Related posts