ក្រសួងសុខាភិបាល អះអាងថា ករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៦៩ឆ្នាំ នៅរខេត្តព្រៃវែង ដោយសាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូង មិនមែនស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នោះទេ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

ក្រសួងសុខាភិបាល អះអាងថា ករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៦៩ឆ្នាំ នៅរខេត្តព្រៃវែង ដោយសាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូង មិនមែនស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នោះទេ÷IMG_20210314_200436_321

Comments

Related posts