ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៦១២នាក់ ជាសះស្បើយ ចំនួន៤៦០ នាក់ និងស្លាប់១៣ នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពជា÷លោក ជួន បូណា

 

ភ្នំពេញ÷ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៦១២នាក់ ជាសះស្បើយ ចំនួន៤៦០ នាក់ និងស្លាប់១៣ នាក់IMG_20210919_121734_926

Comments

Related posts