រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបិទខ្ទប់ និងកំណត់ភូមិប្រើសក្អក ជាតំបន់ក្រហម​ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំម្លូព្រៃពីរ ស្រុកឆែប​ ខេត្តព្រះវិហារ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷

ព្រះវិហារ÷ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារចេញសេចក្តីសម្រេចស្តពីការបិទខ្ទប់ និងកំណត់ភូមិប្រើសក្អក ជាតំបន់ក្រហម​ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំម្លូព្រៃពីរ ស្រុកឆែប​ ខេត្តព្រះវិហារ៕IMG_20210919_193046_243IMG_20210919_193048_915IMG_20210919_193050_486IMG_20210919_193052_197IMG_20210919_193128_591

Comments

Related posts