សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញសារាចរដោយធ្វើការណែនាំចំនួន ៤ចំនុច ដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយកម្ទេចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ចេម ហួត

ភ្នំពេញ÷សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញសារាចរដោយធ្វើការណែនាំចំនួន ៤ចំនុច ដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយកម្ទេចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌ។IMG_20211014_055741_963

Comments

Related posts