វីដេអូ ៖ អាជ្ញាធរអប្សារាកំពុងដំឡើងព្រះកេសទេវតាចំនួន៦និងអសុរាចំនួន៧ នៅខ្លោងទ្វារតាកាវដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅដំណាច់ខែធ្នូខាងមុខ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោក អេង យូ

វីដេអូ ៖ អាជ្ញាធរអប្សារាកំពុងដំឡើងព្រះកេសទេវតាចំនួន៦និងអសុរាចំនួន៧ នៅខ្លោងទ្វារតាកាវដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅដំណាច់ខែធ្នូខាងមុខ

 

Comments

Related posts