អាហ្វហ្គានីស្ថានទទួលបានជំនួយជាសាច់ប្រាក់មនុស្សធម៌ថ្មីៗចំនួន ៦៤ លានដុល្លារ

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា កញ្ញា ខៀវ ណាវីន

 

អន្តរជាតិ៖ ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសនេះបានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលប្រាក់ចំនួន ៦៤ លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងជំនួយជាសាច់ប្រាក់មនុស្សធម៌។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៏មាន Xinhua នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ។ 

 ធនាគារ Da Afghanistan (DAB) បានសរសេរនៅលើ Twitter ថា "បន្ទាប់ពីជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្តបន្ទាប់ដល់អាហ្វហ្គានីស្ថាន ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌លើកទី ១៤ ចំនួន ៣២ លានដុល្លារអាមេរិក បានទៅដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ហើយបានបញ្ជូនទៅឱ្យធនាគារអន្តរជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន (AIB)" ។ ធនាគារបាននិយាយថា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ធនាគារ DAB ក៏បានទទួលជំនួយចំនួន ៣២ លានដុល្លារអាមេរិក និងបានប្រគល់សាច់ប្រាក់ទៅឱ្យ AIB ។ គេបាននិយាយថា "DAB ខណៈពេលដែលកោតសរសើរចំពោះជំនួយមនុស្សធម៌របស់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពាវនាវឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យនេះ"។ បើយោងតាមតួលេខដែលចេញដោយធនាគារបានឱ្យដឹង ប្រទេសអាស៊ីដែលហែកហួរដោយសង្រ្គាមបានទទួលជំនួយជាសាច់ប្រាក់ជាង ៣៤៥ លានដុល្លារអាមេរិក ចាប់តាំងពីការកាន់កាប់របស់ពួកតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីពាក់កណ្តាលខែសីហាឆ្នាំមុន។ បន្ទាប់ពីការកាន់កាប់របស់ពួកតាលីបង់ អាហ្វហ្គានីស្ថាន សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារកណ្តាលអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង ៩ ពាន់លានដុល្លារ៕IMG_20220215_175156_905

Comments

Related posts