ហ្វីលីពីនបន្ទោសប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះការខកខានមិនបានរក្សាការ សន្យាផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា កញ្ញា ខៀវ ណាវីន

 

អន្តរជាតិ៖ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញ វត្ថុបាននិយាយថា ប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្រេចចិត្តបន្តគម្រោង "ជាក់ស្តែង និងធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម" នៃសកម្ម ភាពអាកាសធាតុ ដោយបានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសឧស្សាហកម្មផ្សេង ទៀតចំពោះការខកខានមិន បានរក្សាការសន្យារបស់ពួក គេអំពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុដែលបានធ្វើ ឡើងកាលពីឆ្នាំមុន។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សយដោយសារព័ត៌មាន Xinhua។ លោក Carlos Dominguez រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថា "បណ្តាប្រទេសលោកខាង លិចដែលបំពុល និងបន្តបំពុលភពផែនដីបំផុតក្នុងរយៈ ពេល ១៧០ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ មិនបានបំពេញតាមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេទេ យើងមានការខកចិត្តដែលប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មខ្ពស់កំពុងឆ្លៀតពេលវេលារបស់ពួកគេបំបែកទ្រឹស្តីមិនចេះចប់ ខណៈដែលភពផែនដីកំពុងមានបញ្ហា។ បណ្តាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហ កម្មបានសន្យាថា នឹងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ទៅ ១០០ ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍លើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ប៉ុន្តែចំនួននេះមិនដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យពេញលេញនោះទេ។ ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte ទៅកាន់គណៈកម្ម ការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ លោក Dominguez បាននិយាយថា ជាមួយនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានអាកាស ធាតុដែលនៅសេសសល់ និងមិនអាចប្រើប្រាស់បាននោះ ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាហ្វីលីពីនឥឡូវនេះគួរតែរៀបចំដើម្បីអនុវត្តវិធានការកាត់ បន្ថយដោយខ្លួនឯង។ ប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាត់ វិធានការដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគសាធារណៈ និងឯកជននៅក្នុងគម្រោងបៃតង។ ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្តេជ្ញាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចំនួន ៧៥ ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០៣០ ៕IMG_20220311_163312_946

Comments

Related posts