ពិធីបំពាក់មេដាយសំរឹទ្ធ ដល់កីឡាការិនី ប៉ាល់ ឆរស្ម៊ី និងពៅ សុខា លើប្រភេទកីឡាវ៉ូវីណាម វិញ្ញាសាសម្ដែងការពារខ្លួន គូនារី គ្មានអាវុធ នៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣១

ពិធីបំពាក់មេដាយសំរឹទ្ធ ដល់កីឡាការិនី ប៉ាល់ ឆរស្ម៊ី និងពៅ សុខា លើប្រភេទកីឡាវ៉ូវីណាម វិញ្ញាសាសម្ដែងការពារខ្លួន គូនារី គ្មានអាវុធ នៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣១

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ យី វិច្ឆិកា ១៩ ០៥ ២០២២IMG_20220519_120453_934IMG_20220519_120456_348IMG_20220519_120458_454

Comments

Related posts