អបអសាទរ ÷កម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងថ្មី ករណីជាសះស្បើយ និងគ្មានករណីស្លាប់ 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

ភ្នំពេញ÷សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២៖-ករណីឆ្លងថ្មី ០នាក់-ករណីជាសះស្បើយ ០នាក់-ករណីស្លាប់ ០នាក់FB_IMG_1652938574519

Comments

Related posts