វីដេអូ ៖ មន្ទីរសាធារណការខេត្តព្រះសីហនុបានស្តារប្រព័ន្ធអូរប្រឡាយជិត៣០គីឡូម៉ែត្រក្នុងខេត្តដើម្បីបញ្ជៀសជំនន់ទឹកភ្លៀង

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោកស្រី ស៊ឹង សុផារី

វីដេអូ ៖ មន្ទីរសាធារណការខេត្តព្រះសីហនុបានស្តារប្រព័ន្ធអូរប្រឡាយជិត៣០គីឡូម៉ែត្រក្នុងខេត្តដើម្បីបញ្ជៀសជំនន់ទឹកភ្លៀង

Comments

Related posts