វីដេអូ ៖ ការដាក់ឱ្យសាកល្បងប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិកកំពង់ផែ នឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលជាងមុន ចំណេញពេលវេលា មានប្រសិទ្ធភាព និងតម្លាភាព

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោក យី វិច្ឆិកា

 

Comments

Related posts