វីដេអូ ៖ មន្ត្រីជំនាញ បានចុះណែនាំប្រជាពលរដ្ឋកុំឱ្យកាត់របងដែកលួសបន្លាសុវត្ថិភាព ដើម្បីចេញ-ចូលទៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោក យី វិច្ឆិកា

 

Comments

Related posts