រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសឲ្យបញ្ចៀសចរាចរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី៣ នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ   នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷

 

ភ្នំពេញ÷រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសឲ្យបញ្ចៀសចរាចរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី៣ នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ   នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះIMG_20221129_094704_780

Comments

Related posts