និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និង ADB រួមគ្នាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ពីដំណើរការនៃបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណបៃតង

 

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ យី វិច្ឆិកា ៣០ ១១ ២០២១

ភ្នំពេញ៖ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ដោយ មានកិច្ចសហការជាមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) តាមរយៈគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទីផ្សារសញ្ញាបណ្ណអាស៊ាន (ABMI) ដោយមានការគាំទ្រពីមូលនិធិសម្រួលការវិនិយោគលើអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន និងមូលនិធិកាត់ បន្ថយភាពក្រីក្រ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្ដីពី ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព នៅអាស៊ីបូព៌ាដែលកំពុងងើបឡើង។

 សិក្ខាសាលានេះ ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងបណ្ឌិត Shu Tian សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និងលោក Kosintr Puong sophol អ្នកជំនាញការវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

  សិក្ខាសាលានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីហិរញ្ញវត្ថុនិរន្តរភាព ក៏ដូចជាកសាងសមត្ថភាពដល់ក្រុមហ៊ុនបោះ ផ្សាយលក់មូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រ និងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីផ្សារ និងដើម្បីពន្យល់ពីដំណើរការនៃការបោះ ផ្សាយសញ្ញាបណ្ណបៃតង។ (សញ្ញាបណ្ណបៃតង សំដៅលើសញ្ញាបណ្ណដែលបោះ ផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនណាមួយ ដែលប្រមូលយកប្រភពទុននោះទៅវិនិយោគ លើអាជីវកម្មដែលជួយដល់បរិស្ថាន មិនបំផ្លាញបរិស្ថាន)។

   កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះ ត្រូវបានរៀបចំ ឡើងដោយចែកចេញជា ៣ វគ្គ រួមមាន៖ វគ្គទី១. ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរ ភាព ដោយផ្តោតសំខាន់លើករណីសិក្សានៃការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណបៃតង វគ្គទី ២. វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សញ្ញាបណ្ណបៃតង និងការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃសញ្ញាបណ្ណបៃ តងដោយអ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ និងវគ្គទី ៣. កិច្ចពិភាក្សាដោយផ្តោតទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី បទប្បញ្ញត្តិ និងការអនុវត្តពាក់ ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិ វឌ្ឍទីផ្សារសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព។

    នៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ ដោយទទួលបាននូវការអនុម័តពីអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាននៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណបៃតងសម្រាប់កម្ពុជា ក៏ត្រូវបានធ្វើការផ្សព្វ ផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ។ សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាង និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និង ADB ដោយទទួលបាននូវជំនួយបច្ចេកទេសពី ABMI៕IMG_20211130_160413_504IMG_20211130_160406_897IMG_20211130_160409_003IMG_20211130_160411_207

Comments

Related posts