ក្រុមហ៊ុន China Evergrande និយាយថា ខ្លួនកំពុងជួលទីប្រឹក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដោះស្រាយបំណុល

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា កញ្ញា ខៀវ ណាវីន

 

អន្តរជាតិ៖ ក្រុមហ៊ុន China Evergrande Group បាននិយាយថា ខ្លួនកំពុងជួលអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្នែកច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយ ការទាមទារពីម្ចាស់បំណុល បន្ទាប់ពីក្រុមសំខាន់ៗនៃម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនបានគំរាមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ ប្រសិនបើវាមិនបង្ហាញភាពបន្ទាន់បន្ថែមទៀត។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌ មាន CNA។ 

 ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីផ្សារភាគ ហ៊ុនថា ខ្លួនកំពុងស្នើសុំឱ្យចូលរួមជាមួយ China International Capital និង BOCI Asia ជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុន មេធាវី Zhong Lun ជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់។ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ក្រុមម្ចាស់បំណុលដែលតំណាងដោយក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Kirkland & Ellis និងធនាគារវិនិយោគ Moelis បាននិយាយថា ខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីចាត់ វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់សមា ជិកបន្ទាប់ពីការខ្វះការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនដែលជាបេះដូងនៃវិបត្តិអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិន។ Evergrande គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលជំពាក់បំណុលគេច្រើន ជាងគេបំផុតលើពិភពលោក ជាមួយនឹងបំណុលសរុបជាង ៣០០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលរាប់បញ្ចូលទាំង មូលបត្របំណុលអន្តរជាតិជិត ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា មិនដំណើរការបន្ទាប់ពីការបង់ ប្រាក់ខកខានកាលពីចុងឆ្នាំមុន៕IMG_20220121_165001_379

Comments

Related posts