ព័ត៌មានថ្មីៗ:រាជរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនការតាក់តែងក្រមការពារបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ ឲ្យចប់នៅចុងឆ្នាំនេះក្រសួងសង្គមកិច្ចសម្រេចបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលដាច់ដោយឡែកមួយសម្រាប់ថែទំា កុមារ ដែលទំនាស់នឹងច្បាប់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន អំពាវនាវដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូជួយតាមដានសិស្សដែលជាមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀនអាជ្ញាធរាជធានី ជំរុញឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្មន័ត្រូវមានច្បាប់ត្រឹមត្រូ វគ.ជ.ប គ្រោងលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជា ង៨ម៉ឺននាក់ចេញពីបញ្ជី
គ.ជ.ប ស្នើគ្រប់ភាគីចូលរួមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ចេញផ្សាយ  ៣-សីហា-២០១៧    ដោយ : Kol Chhamnol
គ.ជ.ប ស្នើគ្រប់ភាគីចូលរួមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អត្ថបទ៖ វ៉ាង ភក្តី / ០៣.០៨.២០១៧ MC:គ.ជ.ប បានស្នើគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ខណៈបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៦ នៅមានភាពខ្វះចន្លោះ។ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ គ.ជ.ប ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តា លស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ជីបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧ នាវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២ ខែសីហា មានប្រសាសន៍ថា ការធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ កាលពីឆ្នាំ២០១៦ ទើបតែបានប្រសើរជាង៩០ភាគរយប៉ុណ្ណោះ។ ឯកឧត្តម បានបញ្ជាក់ថា ការចូលរួមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ជីបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧ ឲ្យកាន់តែត្រឹមត្រូវ ដោយគោរពតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានស្រាប់ និងបច្ចេកទេសនឹងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាប្រធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ពិសេសធានាបាននូវការបោះឆ្នោត ដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ សម្រាប់អាណត្តិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ២០១៨។ គ.ជ.ប នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះ ឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។ បច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនេះ ធ្វើឡើងតាមរយៈអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ឬអ្នកទើបផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ និងអ្នកគ្រប់អាយុ១៨ឆ្នាំគិតដល់ ថ្ងៃបោះឆ្នោត និងអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦ ហើយចង់ឲ្យមានការកែតម្រូវកែតម្រូវឡើងវិញ។ ឯ.ឧ ស៊ិក ប៊ុនហុក មានប្រសាសន៍ថា នីតិវិធីនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧នេះ មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ ជាងនីតិវិធីពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅ។ សូមបញ្ជាក់ថា គ.ជ.ប បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលបីថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ដល់ទី២ ខែសីហា ដល់ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត គណបក្សនយោបាយ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹងអំពីនីតិវិធីបច្ចេកទេស បទប្បញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ សំខាន់ៗ នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ខណៈកាលពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦ មានជាង៩លាននាក់។ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ គ.ជ.ប បានប៉ាន់ប្រមាណថា អ្នកមិនទាន់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី ឬអ្នកទើបផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ និងអ្នកគ្រប់អាយុ១៨ឆ្នាំគិតដល់ ថ្ងៃបោះឆ្នោត ប្រហែលជាង២លាននាក់ តម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ តថ្មី នៅក្នុងឃុំ-សង្កាត់ ដែលសាមីខ្លួនតាំងនៅ៕
ត្រលប់ក្រោយ >>