នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ស្វែងរកការដំឡើងថវិកាការពារជាតិប្រហែល ២% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ក្នុងសារពើពន្ធឆ្នាំ ២០២៧

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា កញ្ញា ខៀវ ណាវីន

 

អន្តរជាតិ៖ កាលពីថ្ងៃចន្ទ លោក Fumio Kishida នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន បានតម្រូវឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បង្កើនថវិកាការពារជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រហែល ២ ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំ ២០២៧។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Xinhua។ កាលពីថ្ងៃចន្ទ លោក Kishida បានផ្តល់ការណែនាំទាំងនោះដល់លោក Yasukazu Hamada រដ្ឋមន្ត្រី ការពារជាតិ និងលោក Shunichi Suzuki រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថា នៅពេលដែលប្រទេសជប៉ុនផ្លាស់ទី ដើម្បីពង្រីកថវិកាការពារជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំដែលចាប់ផ្តើមពីខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៧។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថា នេះជាលើកទីមួយហើយដែលលោក Kishida បញ្ជាក់ពី កម្រិតជាក់លាក់នៃការចំណាយលើការការពារ។ ថវិកាដំបូងរបស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់សារពើពន្ធឆ្នាំ ២០២២ មានចំនួន ១ ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន ៥,៤ ពាន់ពាន់លានយ៉េន (ប្រហែល ៣៩,៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)។ បើយោងតាម ​​Nikkei Asia បានឱ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលនឹងកំណត់ ទំហំថវិកា និងធានាបាននូវមូលនិធិក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំបន្ទាប់នៅចុងខែធ្នូ ដោយស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង យុទ្ធសាស្រ្តសន្តិសុខក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទីពីររបស់ប្រទេសជប៉ុន៕IMG_20221129_095921_895

Comments

Related posts