បទយកការណ៏ស្តីពី«ការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មី»

អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន

នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ៖ ការធានាឱ្យមជ្ឍមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍មានដំណើរការដើម្បីបង្កើតឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិត

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ៖ ការធានាឱ្យមជ្ឍមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍មានដំណើរការដើម្បីបង្កើតឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិត ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz សហការផលិតដោយ៖…