ល្ខោននិយាយរឿង៖ សារជាតិសត្វចោរ (ភាគទី២ ជាភាគបញ្ចប់)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន ល្ខោននិយាយរឿង៖ សារជាតិសត្វចោរ (ភាគទី២ ជាភាគបញ្ចប់) និពន្ធដោយ៖ លោក ប៊ុន ហឿម ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ អ្នកស្រី ជៀម ស៊ីណាត សម្តែងដោយ៖ សីល្បករ សិល្បការនី របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា បច្ចេកទឹទេស…

ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយព្រឹកថ្ងៃទី១២ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌មានជាសំឡេងរផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ប្រវត្តិនៃពិធីចម្រើនព្រះជន្មវស្សា និងរបៀបធ្វើកាលពីជំនាន់ដើម

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ប្រវត្តិនៃពិធីចម្រើនព្រះជន្មវស្សា និងរបៀបធ្វើកាលពីជំនាន់ដើម អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកជំទាវ ខន សុវណ្ណដា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ…

នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ និពន្ធអត្ថបទដោយ៖ លោកស្រី ស៊ុម គឹមហ៊ាប អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី និង លោកស្រី ហ៊ុល កុលធីតា បច្ចេកទេសនិងបញ្ចូលបទភ្លេងដោយ៖ លោក សន្ទនា ចាក់ផ្សាយ៖…

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ អ្វីទៅជាបុណ្យវិសាខបូជា?

នាថ្ងៃឧបោសថសីលនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ អ្វីទៅជាបុណ្យវិសាខបូជា? សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ ជ្រិន សិដ្ឋ និងព្រះតេជគុណម្ចាស់ សៀន ប្រុស ព្រះអង្គសង្ឃគណធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា…

កម្មវិធីយល់ដឹងពីសមាគមអាស៊ាន ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន កម្មវិធីយល់ដឹងពីសមាគមអាស៊ាន អានដោយលោក៖ ប៊ូ ម៉េងយូ ចាក់ផ្សាយ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃ អង្គារ ព្រហស្បតិ៍ និង សៅរ៍ វេលាម៉ោង១៥ម៉០០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ផលិតជាសំឡេង៖…

ល្ខោននិយាយរឿង៖ សារជាតិសត្វចោរ (ភាគទី១)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន ល្ខោននិយាយរឿង៖ សារជាតិសត្វចោរ (ភាគទី១) និពន្ធដោយ៖ លោក ប៊ុន ហឿម ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ អ្នកស្រី ជៀម ស៊ីណាត សម្តែងដោយ៖ សីល្បករ សិល្បការនី របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា បច្ចេកទឹទេស និងបញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយ៖…

នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ប្រវត្តិខ្លះៗនៃព្រះសង្ហារត្រាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ប្រវត្តិខ្លះៗនៃព្រះសង្ហារត្រាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជា អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកស្រី ជៀម ស៊ីណាត ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ…

នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ប្រវត្តិខ្លះៗនៃព្រះសិង្ហាត្រាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ប្រវត្តិខ្លះៗនៃព្រះសិង្ហាត្រាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជា អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកស្រី ជៀម ស៊ីណាត ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ…