ព័ត៌មានថ្មីៗ:ប្រទេសចិនបានពង្រីកទំនាក់ទំនង ភាពជាដៃគូទៅកាន់ពិភពលោក យ៉ាងសកម្មប្រទេសចិនបានពន្លឿនការស្តារនិងជួសជុល កែលម្អសំណង់បាក់បែកងាយរងគ្រោះឡើងវិញ សម្រាប់មនុស្ស១០០លាននាក់ស្នាក់នៅធនាគារមជ្ឈិមរបស់ប្រទេសចិន ៖ ការជំរុញប្រើប្រាស់ប្រាក់ RMB នៅអន្តរជាតិមានស្ថិរភាពការគ្រប់គ្រងគណៈបក្សកុម្មុយនិស្តចិន យ៉ាងតឹងរឹងដោយ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនមែន ត្រឹមតែជាការនិយាយទេ គឺវាជាការអនុវត្តដ៏ចាំបាច់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេសាប
ព័ត៌មានជាតិ

ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ១១-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

11.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់

ចេញផ្សាយ  ១១-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

10.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ១១-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

10.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ១១-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

10.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ១០-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

 10.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ២០យប់

ចេញផ្សាយ  ១០-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

 09.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ១០-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

 09.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ១០-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

 09.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ២០យប់

ចេញផ្សាយ  ១០-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  08.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ៨-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

 08.01.2016