ព័ត៌មានថ្មីៗ:ប្រទេសចិនបានពង្រីកទំនាក់ទំនង ភាពជាដៃគូទៅកាន់ពិភពលោក យ៉ាងសកម្មប្រទេសចិនបានពន្លឿនការស្តារនិងជួសជុល កែលម្អសំណង់បាក់បែកងាយរងគ្រោះឡើងវិញ សម្រាប់មនុស្ស១០០លាននាក់ស្នាក់នៅធនាគារមជ្ឈិមរបស់ប្រទេសចិន ៖ ការជំរុញប្រើប្រាស់ប្រាក់ RMB នៅអន្តរជាតិមានស្ថិរភាពការគ្រប់គ្រងគណៈបក្សកុម្មុយនិស្តចិន យ៉ាងតឹងរឹងដោយ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនមែន ត្រឹមតែជាការនិយាយទេ គឺវាជាការអនុវត្តដ៏ចាំបាច់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេសាប
ព័ត៌មានជាតិ

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ១៩-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

19.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង២០យប់

ចេញផ្សាយ  ១៨-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

18.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ១៨-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  18.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ១៨-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  18.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ១៨-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  18.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង២០យប់

ចេញផ្សាយ  ១៧-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  17.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ១៧-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

 17.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ១៧-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

 17.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ១៧-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

17.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង២០យប់

ចេញផ្សាយ  ១៦-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

16.03.2016