ព័ត៌មានថ្មីៗ:“ជ្រោងទង់​ដ៏​មហិមា​ សម្រេច​សុបិន​ដ៏​មហិមា​”ស៊ី ជីងភីង ៖ ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជំនឿទុកចិត្តខាងវប្បធម៌ គឺជា ចំណុចដ៏សំខាន់មួយយុទ្ធសាស្រ្ត "ខ្សែក្រវាត់មួយផ្លូវមួយ" ត្រូវបានលោក ស៊ី ជីនភីង បានគ្រោងស្ថាបនាបន្ទាប់ពី សមាជបក្សកុម្មុយនិស្តចិនលើកទី១៨ ដែលបានកន្លងផុតទៅពង្រឹងមូលដ្ឋានសុខភាពល្អប្រសើរ របស់ប្រទេសចិន ដើម្បីសម្រេចការធ្វើឲ្យ ប្រជាជាតិចិនងើបឡើងវិញអង្គការភ្លែនអន្តរជាតិ និងក្រសួងអប់រំ បំពេញក្តីស្រម៉ៃកុមារីមកពីជនបទឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ
ព័ត៌មានជាតិ

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ១២-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

12.03.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ១២-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

13.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ១២-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

 12.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង២០យប់

ចេញផ្សាយ  ១១-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

11.03.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ១១-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  11.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ១១-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  11.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ១១-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  11.02.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង២០យប់

ចេញផ្សាយ  ១០-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

10.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ១០-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

10.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ១០-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  10.03.2016