ព័ត៌មានថ្មីៗ:វៀតណាមចង់ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាមួ យកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលចង់បង្កើតឲ្យមានទីសំចតច្រើនកន្លែងនៅតាមច្រករបៀងព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចពង្រីកខ្សែដឹកជញ្ជូនរថយន្តក្រុងចំនួន៦បន្ថែមទៀតអង្គការ WCS គាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុង ការបញ្ឈប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅតាមប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិលក្រសួងព័ត៌មានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទូរទស្សន៍ចឺជាំងប្រទេសចិន
ព័ត៌មានជាតិ

ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ២៥-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

25.01.2016

ព័ត៌មានជាតិម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ២៤-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

24.01.2016

ព័ត៌មានជាតិម៉ោង ៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ២៤-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

24.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់

ចេញផ្សាយ  ២៣-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

23.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ២៣-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

23.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ២៣-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

23.01.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ២៣-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

23.01.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ២០យប់

ចេញផ្សាយ  ២២-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

22.01.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ២២-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

22.01.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ២២-មករា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

22.01.2016