អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ សិស្សមាន សុ ចិ បុ លិ ទើបរៀនពូកែ

38

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ សិស្សមាន សុ ចិ បុ លិ ទើបរៀនពូកែ

និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយោ៖ លោក សៀប សៀម និង អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី

ផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបុរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង