អត្ថបទ៖ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈអន្តរាគមជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះធម្មជាតិ

114

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈអន្តរាគមជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះធម្មជាតិ

អានដោយ៖ លោក ជា សុវណ្ណភូមរ៉ា

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង