អត្ថបទ៖ សាទរលទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំនេះបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់និងទទួលនិទ្ទេសល្អកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំកន្លងទៅ

135

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ សាទរលទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំនេះបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់និងទទួលនិទ្ទេសល្អកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំកន្លងទៅ

អានដោយ៖ លោក ជា សុវណ្ណភូមរ៉ា

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង