នាទីសួនកំណាព្យ៖ ពិសារអំបុក ការពារជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

142

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីសួនកំណាព្យ៖ ពិសារអំបុក ការពារជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង

សូត្រដោយ៖ ឯកឧត្តម ចាន់ សុធី

កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចិក សំណាង

បច្ចេកទេសថត និងកាត់តដោយ៖ លោក តូច បញ្ញា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz ក្នុងនាទីសួនកំណាព្យរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង