បទយកការណ៍ស្ដីពី«មន្ទីរកសិកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យជំរុញឱ្យកសិករកាត់បន្ថយការធ្វើស្រូវប្រាំងទៅធ្វើដំណាំកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីកាត់បន្ថយកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់»

287

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង