ព្រះធម៌ដារបង្សុកូល ថ្ងៃមហាសង្ក្រាន

116

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ដារបង្សុកូល ថ្ងៃមហាសង្ក្រាន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង