បទ ៖ បេះដូងនិស្សិត ត្បិតកូវីដលុកលុយ

124

បទ ៖ បេះដូងនិស្សិត ត្បិតកូវីដលុកលុយ
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ជា ធារ៉ា លោក សាន សុធា លោក ម៉េត វណ្ណី
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធី អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង