បទយកការណ៍ស្តីពី «យុវជនរួមគ្នាបរិច្ចាគឈាម ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស ក្នុងទិវាបរិច្ចាគឈាម»

412

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង