បទ ៖ តេជោតេជះ

107

បទ ៖ តេជោតេជះ
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ភុន សុខជា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ពុន គ្រឹស្នា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
កាត់តវីដេអូ ៖ ធារ៉ា សុធា វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង