បទ ៖ មករាបិតាពុកម៉ែ

135

បទ ៖ មករាបិតាពុកម៉ែ
ច្រៀងដោយ ៖ សិល្បករវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុយ សន្តិសៀន
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
កាត់តវីដេអូ ៖ ធារ៉ា សុធា វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង