អត្ថបទ៖ បុណ្យចូលព្រះវស្សា និងផល្លានិសង្សនៃការឧបត្ថម្ភចតុប្បច្ច័យចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃ

97

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ បុណ្យចូលព្រះវស្សា និងផល្លានិសង្សនៃការឧបត្ថម្ភចតុប្បច្ច័យចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃ

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ និង អ្នកស្រី រស់ កណ្តាវី

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង