បទ ៖ ៩ កក្កដា រុក្ខាម្លប់ស្នេហ៍

182

បទ ៖ ៩ កក្កដា រុក្ខាម្លប់ស្នេហ៍
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ម៉ិល ស៊ីដេត និង អ្នកនាង ជា ស្រីលីស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
ថតនិងកាត់ត ៖ ធារ៉ា សុធា វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង