ល្ខោននិយាយរឿង៖ រំដួលក្រូចឆ្មា (ភាគទី២)

80

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
ល្ខោននិយាយរឿង៖ រំដួលក្រូចឆ្មា (ភាគទី២)
និពន្ធដោយ៖ លោក ទ្រី សុវណ្ណា
កែសម្រួលដោយ៖ លោក មី វ៉ាត
សម្តែងដោយ៖ សីល្បករ សិល្បការនី របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
បច្ចេកទេស និងបញ្ចូលសូរសព្ទដោយ៖ លោក អ៊ុយ សន្តិសៀន
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និងអាទិត្យ វេលាម៉ោង ១២ម៉៣០

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង