បទយកការណ៍៖មន្ត្រីជំនាញកសិកម្មខេត្តសៀមរាបអនុវត្តបម្រាមការធ្វើអាជីវកម្មទិញ-លក់និងពិឃាតសត្វសុនខ

160

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយលោកស្រី ធៀង ស្រីមុំ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង