អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង ៖ ហេតុបីយ៉ាងដែលនាំឪ្យមានភ្ជុំ

90

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង ៖ ហេតុបីយ៉ាងដែលនាំឪ្យមានភ្ជុំ
និពន្ធដោយ ៖ ឯកឧត្តម ជិន អេង
ច្រៀងដោយ ៖ លោក កែប ផេង និង លោកស្រី អ៊ុក សុផា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង