បទ ៖ រនោចខែភ្លឺ ពេញបូណ៌ងងឹត

91

បទ ៖ រនោចខែភ្លឺ ពេញបូណ៌ងងឹត
ច្រៀងដោយ ៖ អ្នកនាង សេង ណាលីន
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
និពន្ធបទភ្លេង ៖ ឯកឧត្តម ទូច ឆដ្ឋា
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
កាត់ត ៖ លោក សាន សុធា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង