ល្ខោននិយាយរឿ៖ ស្រមោលយុវវ័យ (ភាគទី១១)

41

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ល្ខោននិយាយរឿ៖ ស្រមោលយុវវ័យ (ភាគទី១១)

រឿងនេះជាវណ្ណកម្មជាប់ជ័យលាភីលេខ១ ពានរង្វាន់អក្សរសិស្ប៍ ៧មករាទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ​២០០០

និពន្ធដោយ៖ លោក នេត ចាន់រ៉ា

រៀបសម្រួលជាល្ខោននិយាយដោយ៖ លោក ចាន់ ឧត្តម និង លោកស្រី បែន មុយនិច

ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក មី វ៉ាត

បច្ចេកទេសបញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយ៖ លោក អ៊ុយ សន្តិសៀន

សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

រចនារូបភាពដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង