ល្ខោនបាសាក់៖ រឿង បន្តោងស្នេហ៍ អាថ៌កំបាំង (ភាគទី៥ជាភាគបញ្ចប់)

89

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន ​

ល្ខោនបាសាក់៖ រឿង បន្តោងស្នេហ៍ អាថ៌កំបាំង (ភាគទី៥ជាភាគបញ្ចប់)

និពន្ធដោយ៖ លោក ចាន់ អេង

កែសម្រួលដោយ៖ លោក វណ្ណ ស៊ុនហេង

សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បបូរាណរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHZ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

 

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង