អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំ ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទ ងាកមកបរិភោគទឹកស្អាតវិញ

61

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖លោក ហោ សេងគ្រី៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង