នាទីកសិកម្ម៖ អត្ថបទស្តីពី ពូជស្រូវ សែនពិដោរ, អ៊ីអ៊ែ ៦៦, ជលសា និង បច្ចេកទេសដាំដុះស្រូវ

71

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីកសិកម្ម៖ អត្ថបទស្តីពី ពូជស្រូវ សែនពិដោរ, អ៊ីអ៊ែ ៦៦, ជលសា និង បច្ចេកទេសដាំដុះស្រូវ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកជំទាវ រស់ កណ្តាវី

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHz

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង