មន្ដ្រីការទូតអ៊ីតាលី លើកឡើងថា​ កម្ពុជាមានការរីកចំរើនលើគ្រប់វិស័យ ពិសេសវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន

59

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក អាត ច្ធូ៖​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង