រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានប្តេជ្ញាជំរុញការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួល ព័ត៌មានឲ្យចេញនៅពេលឆាប់ៗនេះ

54

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ អត្ថបទ ហុក សុខរិន៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង