ក្រសួងព័ត៌មាន គ្រោងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ”ទម្លាប់ល្អទាំង៧ របស់អ្នកដឹកនាំឆ្នើម”ដល់មន្រ្តីក្រោមឱវាទ

93

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រី ប៉ុង សុភាវី ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង