ជប៉ុន គ្រោងបើកឱកាសការងារដល់ពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសរបស់ខ្លួន

94

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ​ ដោយ​ ជួន បូណា ៖រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន គ្រោងបើកឱកាសការងារដល់ពលករកម្ពុជា ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារនៃកម្លាំងពលកម្មនៅប្រទេសរបស់ខ្លួន។
ឯកឧត្ដម អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងបើកឱកាសទូលាយចំពោះពលករពេញសិទ្ធិពីកម្ពុជា ដើម្បីទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសជប៉ុន បន្ទាប់ពីជប៉ុនបានបង្កើតច្បាប់ថ្មីទាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសបណ្ដុះបណ្ដាល និងបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសរបស់ខ្លួន។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង