អត្ថបទ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកវប្បធំ៌ខ្មែរជាដួងព្រលឹងនិងជាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរដែលមានតម្លៃដ៏មហាសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន

178

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកវប្បធំ៌ខ្មែរជាដួងព្រលឹងនិងជាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរដែលមានតម្លៃដ៏មហាសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកនាង ហ៊ុល កុលធីតា

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ម៉ោង ២១ម៉០០នាទី ថ្ងៃទី១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៩ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង